Hoppa till sidans innehåll

Värdegrund


Trolldansarnas värdegrund

Värdegrunden utgörs av de tre ledorden Glädje, Engagemang och Öppenhet.

Glädje

Glädjen är den starkaste drivkraften för att dansa. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera. Vi vill ha dansglädje genom att delta, se på och/eller leda.

Engagemang

Vi vill bedriva och utveckla vår verksamhet så att vi känner och finner engagemang i alla led - från utövare, funktionär, ledare till medlem. Alla som deltar får vara med och bestämma och ta ansvar för sin verksamhet. Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde.

Öppenhet

Alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Det betyder att vi inte accepterar kränkande särbehandling. Danssporten präglas av en öppen dialog.

Bra i dans och bra dans

Med bas i verksamhetsidé och värdegrund kan vi formulera hur vi vill bedriva vår danssport. Vi vill på alla nivåer, fysiskt, psykiskt och socialt, utveckla människor positivt.

Fysisk utveckling

Kroppen är skapad för aktivitet, därför är danssport bra och utvecklande. Vi mår bra och kan prestera mer både i vardagen och på tävlingsgolvet. Danssporten har stor betydelse för folkhälsan.

Psykisk utveckling

I dansen får vi utlopp för glädje och spontanitet, trivs och mår bra. Vi behöver utmaningar och mål att sträva efter. I Danssporten finns ett inbyggt tävlingsmoment som inspirerar utövaren att testa gränser, prestera mer och nå bättre resultat. Att nå mål är tillfredsställande. Att kämpa tillsammans med någon annan ger också erfarenhet att ta med sig vidare i livet.

Social utveckling

Dansporten ger gemenskap och engagemang. Vi lär oss tidigt att umgås och respektera varandra över kulturella, etniska, köns- och generationsgränser. Ledarna är de positiva förebilderna.

Danssport är bra

Eftersom danssport betyder mycket i många människors liv är det viktigt att den bedrivs på ett bra sätt.

Demokrati

Varje deltagare ska, inom de ramar som är tillgängliga, få möjlighet att utvecklas efter sina och den egna gruppens önskemål. Det uppnås genom att alla medlemmar, oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund m m, är delaktiga i de beslut som formar deras verksamhet. Rätten att påverka utövas dels genom mötesverksamheten och dels genom kurser, träning och tävlandet. Med detta följer också att ta ansvar för sig själv och andra i föreningen.

Utveckling

Föreningslivet ska påverka positivt så att attityder förändras så att t ex mobbning motarbetas. Verksamheten ska vara utformad så att alla lär sig respektera varandra som kamrat och medtävlare.

Jämställdhet

Danssporten tillhör en av de mest jämställda sporterna. Det ska vara jämställdhet mellan könen. Uppdrag ska utformas och fördelas mellan könen så att både mäns och kvinnors erfarenheter tas till vara så att båda könen kan vara med.

Respekt för andra, respekt för varandra

Med gemenskapen inom dansen ska människor med olika etniskt ursprung, nationalitet och religion lära känna och respektera varandra. Det motverkar främlingsfientlighet och rasism. Mångfalden bidrar till att utveckla danssporten.

Ideellt engagemang

Alla är med av egen fri vilja. De leder och utformar själva verksamheten. Att vara delaktig och ta gemensamt ansvar ger verksamheten ett mervärde. Det ideella engagemanget utgör en grundläggande kraft att värna om och är ett kännemärke. De ideella ledarna ska uppmuntras och ges möjlighet till utveckling.

Rent spel

Känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. Det är meningslöst att tävla om inte alla följer gemensamt uppsatta regler. Därför arbetar vi för efterlevnad av regler och uppmuntrar gott uppträdande såväl på som vid sidan av dansgolvet, för att skapa en positiv miljö för utövare och supportrar. Inom svensk danssport tar vi avstånd från och arbetar aktivt mot användandet av förbjudna preparat – doping - för att uppnå bättre resultat.

En god hälsa

Danssport bidrar till god folkhälsa. Barn och ungdomar lär sig hur kroppen fungerar och vad som krävs för att den ska må bra. Att ta ställning mot sådant som är skadligt och nedbrytande, t ex droger och alkohol, är därför självklart. Genom utbildning och rätt bedriven träning försöker vi förebygga skador.

Sund ekonomi

All ekonomisk hantering ska ske i enlighet med gällande lagar och regler och med särskild hänsyn tagen till idrottens etiska krav.

Miljömedvetenhet

Danssporten tar sitt ansvar för miljöfrågor genom att om möjligt anpassa verksamheten så att den inte påverkar miljön negativt. Det gäller alla områden, inte minst resor i samband med träning och tävling som ska göras så trafiksäkra och miljövänliga som möjligt.
Uppdaterad: 28 NOV 2017 20:18 Skribent: Lennart Bergström

  Kurs- och evenemangsanmälan 

 

 

  

 

 

Danslogen logo

Postadress:
Föreningen Trolldansarna - Danssport
Västra vägen 105
85751 Sundsvall

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info@trolldansarna.c...

Se all info